null

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า (Tracking)

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าของ Shoes Republic ได้ โดยนำรหัสสั่งซื้อที่ขึ้นต้นด้วย FB หรือ SR ซึ่งระบุอยู่บนชื่ออีเมล์ที่ลูกค้าได้รับเมื่อสั่งสินค้า กรอกลงในแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วกดปุ่ม 'Track'  เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า

** หากไม่ทราบรหัสสั่งซื้อ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของ Shoes-Republic ที่โทร. 081-7019588

หมายเหตุ : แอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบสถานะสินค้าจะแสดงผลในรูปแบบ popup  ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานได้หากเครื่องของลูกค้าติดตั้ง popup blocker ไว้  กรุณาตั้งค่าให้เครื่องของท่านอนุญาตให้แสดง popup เพื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้

 
 
 
×
×