null

Size Guide

วิธีการวัดขนาดรองเท้าโดยชุดวัดขนาดเท้า (Sizing Kit) ของ Shoes Republic พร้อมข้อแนะนำในการวัดขนาดรองเท้า


การทราบขนาดเท้าที่ถูกต้องของตัวเองจะช่วยให้ท่านได้รับสินค้าที่ถูกใจอย่างสะดวกรวดเร็ว

ขนาดรองเท้าที่พอดีนั้นจะต้องตัดสินใจจากทั้งความยาว และเส้นรอบวงของเท้า ถ้าหากรองเท้าที่ได้รับไปไม่พอดี ท่านสามารถปรับขนาดด้วยสินค้าที่ช่วยปรับขนาดที่ Shoes Republic มีให้เลือกมากมาย แต่อย่างไรก็ตามการเลือกรองเท้าที่มีขนาดพอดีกับเท้าก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ดังนั้นมาวัดขนาดเท้าที่ถูกต้องด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ Shoes Republic จะนำเสนอต่อไปนี้กันค่ะ


วิธีที่ 1 : วัดขนาดเท้าด้วย Shoes Republic Sizing Kit


ขั้นตอนการใช้ Shoes Sizing Kit

  1. ฉีกหรือตัดกระดาษแล้วพับตามรอยที่กำหนดให้เสียบปลายที่ตัดแล้วของแต่ละด้านลงในช่องที่มีหมายเลขเดียวกันกํากับไว้
  2. วางเท้าตั้งฉากกับพื้นโดยวางนิ้วชี้และกึ่งกลางส้นเท้าลงบนเส้นตั้งที่กำหนดให้ส้นเท้าตั้งฉากกับกระดาษที่พับขึ้นมา หรือเพื่อความสะดวกให้เอาส่วนที่พับขึ้นวางชิดกำแพง ให้หลังปลายเท้าแตะเบาๆ ปลายนิ้ววางลงกับพื้นลงน้ำหนักให้เต็มเท้าหาความยาวเท้าจากส้นเท้าไปจนถึงปลายนิ้วเท้านิ้วที่ยาวที่สุด (วัดจาก A-B) 
  3. หาเส้นรอบวงของความกว้างเท้าโดยฉีกหรือตัดกระดาษสายวัดด้านข้างวัดเส้นรอบวงเท้าเป็นแนวเฉียงจากจุดที่กระดูกยื่นออกมามากที่สุดของเท้าทั้งสองด้าน (วัดเส้นรอบวงที่ตําแหน่ง C-D)

วิธีที่ 2 : วัดขนาดเท้าโดยใช้ปากกา ไม้บรรทัด และกระดาษ


สิ่งที่ต้องเตรียม : กระดาษขนาด A4, ไม้บรรทัดยาว (30 cm), ปากกาหรือดินสอ

img-size1.pngimg-size2.png
Step 1. วัดความยาวของเท้า โดยอ้างอิงจากจุดที่ยาวที่สุดของเท้าทั้งสองด้าน

1.1 ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นตรงตามแนวตั้งและแนวนอนตามภาพลงบนกระดาษ A4 โดยให้ในเส้นแนวตั้งยาวประมาณ 30 ซม. และทำมุมตั้งฉากกับเส้นนอน ให้จุดที่ตัดกันของสองเส้นเป็นจุด A  หรือวางกระดาษชิดกำแพง และยืนให้หลังส้นเท้าแตะกำแพงเบาๆ

1.2 ยืนกางขาให้ห่างกันเท่ากับช่วงไหล่ ท้ิงน้ำหนักลงบนเท้าทั้งสองข้างให้เท่าๆ กัน

1.3 วางส้นเท้าให้จุดที่ยื่นออกมามากที่สุดของส้นเท้าให้ตั้งฉากและอยู่ตรงกับจุด A และให้นิ้วเท้านิ้วชี้วางอยู่บนเส้นตั้ง

 

img-size4.png

img-size3.png1.4 ใช้ไม้บรรทัดสามเหลี่ยมหรือไม้บรรทัดธรรมดา วางทาบลงบนแนวของนิ้วเท้า นิ้วที่ยาวที่สุด (อาจจะเป็นนิ้วชี้หรือนิ้วโป้งแล้วแต่คน)  แล้วลากเส้นตรงในแนวนอนอีกเส้นให้ตัดกับเส้นในแนวตั้งที่มีอยู่กำหนดให้จุดที่ตัดกันป็นจุด B


วัดความยาวระหว่างจุด A และ จุด B  เป็นหน่วยเซนติเมตร

 

 

 

 img-size5.png

Step 2. วัดความกว้างและเส้นรอบวงรอบเท้า

วัดความกว้างและความกว้างเส้นรอบวงเพื่อหาระดับความกว้างของเท้าที่ถูกต้อง ทำได้ด้วยการใช้สายวัดพันรอบเท้าจากจุดที่กระดูกยื่นออกมามากที่สุดของนิ้วโป้ง ไปถึงจุดที่กระดูกยื่นออกมามากที่สุดของนิ้วก้อย

2.1 ใช่้นิ้วจับเพื่อหาจุดที่กระดูกยื่นออกมามากที่สุดของนิ้วโป้งและนิ้วก้อย (จุด C และ จุด D)
2.2 ใช้สายวัดพันจากหลังฝ่าเท้าขึ้นมาอย่าให้แน่นเกินไป และระวังให้สายวัดอยู่ตรงกับจุด C และ D
2.3 ยืนตัวตรง ลงน้ำหนักเท้าทั้งสองให้สมดุล และอ่านขนาดความกว้างจากจุด C ถึงจุด D
2.4 ใช้สายวัดพันรอบหน้าเท้าณ.ตำแหน่ง C-D แล้วอ่านค่าเส้นรอบวงของเท้าที่รอบจุด C และ D

 

Step 3.  เปรียบเทียบขนาดรองเท้าจากผลที่วัดได้

เช่น ถ้าหากวัดความยาวเท้าจาก A-B ได้ 22.6 cm (ดู 1)  เส้นรอบวงของเท้าที่จุด C-D ได้ 22.4 cm (ดู 2) ขนาดรองเท้าโดยประมาณ ก็จะคือขนาด 23.0E

img-size6.png

 

Step 4.  ตรวจสอบรูปแบบของปลายนิ้วเท้า

ตรวจสอบรูปแบบปลายนิ้วเท้าของตัวเองกับคำแนะนำสำหรับรูปแบบปลายเท้าที่แนะนำไว้สำหรับรองเท้าแต่ละรุ่น

img-size8.png

นิ้วโป้งยาวกว่านิ้วชี้  "Egypt Type"
นิ้วชี้ยาวที่สุด "Greek Type"
น้ิวเท้าทั้งหมดความยาวใกล้เคียงกัน "Square Type"

เครื่องหมาย    img6.png    แนะนำรองเท้ารุ่นนี้ สำหรับคนที่มีรูปเท้าที่มีเครื่องหมายนี้
เครื่องหมาย    img7.png    รูปเท้าที่มีเครื่องหมายนี้สามารถใส่ได้ แต่อาจจะไม่สบายที่สุด
เครื่องหมาย    img8.png   ไม่แนะนำรองเท้ารุ่นนี้สำหรับคนที่มีรูปแบบเท้าที่มีเครื่องหมายนี้

 
ข้อแนะนำในการวัดขนาดรองเท้า

  • แนะนำให่้วัดเท้าจริง หลีกเลี่ยงจากแปลงจากไซส์รองเท้าแบบยุโรป (34-42) มาเป็นแบบญี่ปุ่นโดยไม่วัดขนาดเท้าก่อน เนื่องจากอาจเกิดการผิดพลาดได้

  • ขนาดของเท้าอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยระหว่างวัน ทำให้การวัดแต่ละครั้งได้ค่าที่แตกต่างกันเล็กน่้อย ให้ใช้ขนาดเฉลี่ยที่วัดได้

  • ถ้าคาดว่าจะใส่ถุงน่องหรือถุงเท้ากับรองเท้าคู่นั้นๆ ควรใส่ถุงน่องหรือถุงเท้าเวลาวัดเท้าด้วย

  • ควรวัดเท้าทั้งสองข้าง เนื่องจากขนาดเท้าทั้งสองข้างอาจจะไม่เท่ากัน โดยปกติเท้าด้านตรงข้ามกับมือที่ถนัดอาจจะเท่ากันหรือใหญ่กว่าเท้าอีกข้างหนึ่งเล็กน้อย

  • ถ้าเท้าไม่เท่ากันควรเลือกขนาดรองเท้าตามเท้าด้านที่ใหญ่กว่า

  • เวลาเลือกรองเท้า ควรตรวจสอบขนาดความกว้างของหน้ารองเท้าที่ต้องการด้วยว่าเหมาะกับคนหน้าเท้าแบบใด ถ้าเป็นคนหน้าเท้ากว้าง และรองเท้าที่ต้องการเป็นสำหรับหน้าเท้าปกติ อาจจะต้องเลือกเบอร์ใหญ่กว่าจริงประมาณ 0.5 หรือ 1 เบอร์ หรือเลือกรูปแบบรองเท้าที่เข้ากับรูปแบบหน้าเท้าที่แนะนำอยู่ในรายละเอียดสินค้านั้นๆ  

 

 
 
 
×
×