ลงทะเบียนสมาชิกแล้วดีอย่างนี้นี่เอง

 tt18.png


 "ลงทะเบียนสมาชิกดีอย่างนี้นี่เอง"

ถึงแม้ท่านจะสามารถซื้อสินค้าใน Shoes-Republic ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน แต่การลงทะเบียนสมาชิกมีข้อดีต่างๆ มากมาย เช่น 


  • ขอ Shoes Sizing Kit ชุดวัดขนาดเท้าจาก Shoes-Republic ได้ฟรี!
  • ขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ซื้อไปได้อย่างสะดวกสบาย ลดความผิดพลาด
  • Save ข้อมูลสินค้าที่ถูกใจลงใน Wish List เพ่ิมความรวดเร็วในการค้นหาสินค้านั้นๆ ในครั้งต่อๆ ไปที่เข้าชอปปิ้ง
  • Check out สินค้าได้ด้วยความรวดเร็วทันใจ
  • ตรวจสอบสถานะสินค้าที่สั่งซื้อ
  • เก็บข้อมูลที่อยู่การจัดส่งสินค้าหลายๆ ที่อยู่ได้ เพื่อความสะดวกในการเลือกสถานที่จัดส่งครั้งต่อๆ ไป โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ 
  • เข้าถึงข้อมูลประวัติการสั่งซื้อสินค้า
  • เก็บข้อมูลสินค้าล่าสุดที่เข้าดู
  • รับข้อมูลสินค้าใหม่ๆ  และข้อมูลสินค้าลดราคา Campaign ต่างๆ 
  • รับสิทธิประโยชน์สมาชิกที่ทาง Shoes-Republic จะนำเสนอท่านในโอกาสต่างๆ 

 

btt1.png

>> ลงทะเบียนสมาชิกที่นี่  <<

 

 

×
×