ค่าจัดส่งในกรณีเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

stt9.png

 

เปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ลูกค้า

Shoes-Republic

เปลี่ยนสินค้า 

รับผิดชอบค่าจัดส่งคืนเอง 


- ฟรี ค่าจัดส่งลงทะเบียนสินค้าที่เปลี่ยนให้
- ฟรี ค่าส่ง Messenger Delivery ในพื้นที่ที่กำหนด*
- 50 บาท กรณีต้องการให้จัดส่งทาง EMS

คืนสินค้า กรณีลูกค้าต้องการคืนสินค้าเอง 

รับผิดชอบค่าจัดส่งคืนเอง 

-

คืนสินค้า กรณีที่สินค้าที่จัดส่งผิดพลาด (ผิดสี, ผิดขนาด)  โดย Shoes-Republic 

รับผิดชอบค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยคืนเงินค่าส่งลงทะเบียนเป็นเครดิตสำหรับการซื้อสินค้าที่ Shoes-Republic ในครั้งต่อไป 

* เฉพาะในเขตที่ให้บริการ และ เฉพาะกรณีต้องการเปลี่ยนสินค้ารองเท้าเท่านั้น

×
×