null

บริการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

บริการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า


img4.png
เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจในการซื้อสินค้ากับ Shoes-Republic เรามีบริการ “เปลี่ยน”​และ “คืน” รองเท้าที่ซื้อไปแล้วให้กับลูกค้าที่่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับ Shoes-Republic  ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนซื้อสินค้าและขอให้สนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้ากับ Shoes-Republic! 

 

 

 

เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสินค้าที่ซื้อจาก Shoes-Republic.com สามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า (นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าจนถึงวันที่สินค้ากลับมาถึง Shoes Republic) โดยจะต้องเป็นสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในขณะที่ได้ Log in เข้าสู่ระบบเท่านั้น 

 

โดยกรณีที่การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่เกิดจากความต้องการเปลี่ยนแปลงของทางลูกค้าเอง เช่น ขนาดไม่พอดี เปลี่ยนใจ และอื่นๆ ไม่ได้เกิดจากสาเหตุความผิดพลาดของทางร้าน  ทางร้านจะบริการค่าส่งสินค้าที่เปลี่ยนจากทางร้านไปให้ลูกค้าฟรี และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าจากทางลูกค้ามาถึงทางร้าน

 

** ข้อควรระวัง ** เมื่อได้รับรองเท้าแล้วก่อนอื่นกรุณาทดลองสวมใส่ภายในห้องที่พื้นสะอาดเสมอ รองเท้าที่ผ่านการใช้งานภายนอกห้องแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้อีก

 
 

stt10.png


1. รองเท้าที่ได้รับถูกใจ! แต่ขนาดไม่พอดี….. (เปลี่ยนขนาด)

ลูกค้าส่งสินค้าคืนให้ Shoes-Republic โดยลูกค้ารับผิดชอบค่าส่งสินค้ามาถึง Shoes-Republic และ Shoes-Republic ทำการเปลี่ยนขนาดสินค้าและส่งให้ลูกค้าโดย Shoes-Republic เป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้าถึงลูกค้า

 

2. สินค้าที่ส่งไปไม่ตรงตาม “ขนาด” “สี” หรือ “รุ่น” ที่สั่งไว้

ในกรณีที่สินค้าที่ส่งถึงมีความผิดพลาดที่เกิดจาก Shoes-Republic ได้แก่สินค้าผิดรุ่นขนาดหรือมีตำหนิที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามาจากความผิดพลาดจากโรงงานผลิต

ทาง Shoes-Republic ค่าจัดส่งสินค้าจากลูกค้าถึง Shoes-Republic และจาก Shoes-Republic ถึงลูกค้าทาง Shoes-Republic จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยหลังจากส่งสินค้าให้ลูกค้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วทาง Shoes-Republic จะคืนค่าจัดส่งส่วนที่ลูกค้าออกไปคืนให้เป็นเครดิตเท่ากับจำนวนเงินค่าขนส่งลงทะเบียน เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าในร้านในโอกาสต่อไป

 
 

stt11.png


การส่งคืนค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนไม่ว่ากรณีใดๆสภาพสินค้าที่ส่งเปลี่ยนหรือคืนจะต้องเป็นดังต่อไปนี้จึงจะสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ 

 

สินค้าที่อยู่ในเกณฑ์เปลี่ยนและคืนได้


- เป็นสินค้าที่ซื้อจาก Shoes-Republic ผ่านทาง www.Shoes-Republic.com เท่านั้น
- เป็นสินค้าที่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกสั่งซื้อสินค้าในขณะที่ได้ Log in อยู่ในระบบ
- สินค้าอยู่ในสภาพเดิมเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้า คือยังไม่ผ่านการใช้งาน (ยกเว้นการลองใส่ในห้องที่พื้นสะอาด) ไม่มีรอยขีดข่วนหรือร่องรอยความสกปรกต่างๆ 
- สินค้าจะต้องกลับมาพร้อมกับสิ่งที่ส่งไปพร้อมกัน ได้แก่

  • กล่องของ Shoes-Republic
  • ถุงหรือกระดาษห่อตััวสินค้า
  • ใบส่งสินค้าที่แนบไปพร้อมกับสินค้าในกล่องเมื่อได้รับสินค้า

 

หมายเหตุ** สินค้าของ Shoes-Republic ทุกชิ้นจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนทำการจัดส่งถึงมือลูกค้าทุกครั้ง ดังนั้นสินค้าที่จะส่งมาเปลี่ยนหรือคืนที่ Shoes-Republic จะต้องมีสภาพเช่นเดียวกับตอนที่ส่งไปเท่านั้นจึงจะสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ โดยทาง Shoes-Republic ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เปลี่ยนหรือคืน และถือเป็นที่สุด

 

สินค้าที่ไม่อยู่ในเกณฑ์เปลี่ยนและคืนได้

 
- สินค้าที่ไม่ได้ซื้อโดยตรงกับ Shoes-Republic ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.Shoes-Republic.com
- สินค้าที่ถูกส่งกลับมาทาง Shoes-Republic พิจารณาแล้วว่าไม่เข้าข่ายสินค้าที่เปลี่ยนหรือคืนได้ 
- สินค้าเกิดรอยขีดข่วน, เกิดความเสียหายใดๆที่เกิดจากลูกค้าภายหลังได้รับสินค้าไปแล้ว
- สินค้ามีร่องรอยในการสวมใส่ออกไปข้างนอก
- สินค้าหรือบางส่วนของสินค้ามีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงสภาพให้ต่างไปจากสภาพเดิม
- สินค้าที่สภาพภายนอกและหีบห่อเกิดความชำรุดอันไม่ได้เกิดจากผู้ผ,ิต
- ป้าย Barcode ที่กล่องสินค้าถูกแกะออก
- ไม่มีใบส่งสินค้าที่แนบไปพร้อมกับสินค้าในกล่องเมื่อได้รับสินค้า
- สินค้าที่ซื้อไปแล้วเกิน 14 วัน ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้หากสินค้าถูกส่งกลับมาที่ Shoes-Republic โดย Shoes-Republic จะทำการส่งสินค้าคืนให้ยังที่อยู่ที่จัดส่งสินค้ามาโดยขอให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งหรือทำการยกเลิกการส่งสินค้านั้นโดยถือเป็นสินค้าที่ไม่มีเจ้าของ
- สินค้าที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามีตำหนิ ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต 

 

※  กรุณาระมัดระวังว่าสินค้าที่ผ่านการใช้งานเช่นมีการสวมใส่ออกไปข้างนอกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ 

 

stt12.png

 
ในการส่งสินค้ามาเปลี่ยนหรือต้องการคืนสินค้ากรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. Log in เข้าสู่ ระบบภายในเมนู My Account เลือก Returns Request (รวมทั้งกรณีขอเปลี่ยนสินค้า)​ 


2. เลือก Drop Down เมนู เลือกสาเหตุที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, เลือกความต้องการให้เปลี่ยนหรือคืน กรณีเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหลายชิ้นกรุณากรอกเหตุผลสำหรับแต่ละชิ้นแยกกัน และรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะเปลี่ยนใหม่ แล้วส่งแบบฟอร์มเพื่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

returnrequest.jpg
3. ส่งสินค้ามาเปลี่ยนหรือคืนโดย

- ใส่สินค้าในกล่องสินค้าเดิมเมื่อได้รับสินค้า 

- แนบใบส่งสินค้าที่ได้รับแนบมาได้กล่องตอนได้รับสินค้า พร้อมกับกรอกรายละเอียดการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่อยู่ด้านหลัง  กรณีคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเพียงบางส่วนและต้องการเก็บใบส่งสินค้าไว้กรุณาถ่ายเอกสารเก็บไว้พร้อมส่งใบส่งสินค้าต้นฉบับคืนมาในกล่อง

- หีบห่อให้เรียบร้อย แล้วส่งกลับคืนมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS เท่านั้นตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

บริษัท โอแอล รีพับลิค จำกัด
81 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 

แล้วส่งอีเมล์แจ้งมาที่ olrepublic@gmail.com พร้อมกับเลชที่ Order No. 
 

>> ดูรายละเอียดค่าจัดส่งสินค้าในกรณีเปลี่ยนหรือคืนสินค้า <<

 

4. เมื่อทาง Shoes-Republic ได้รับสินค้าและตรวจสอบเรียบร้อยว่าเป็นสินค้าที่เข้าเกณฑ์สินค้าที่จะเปลี่ยนหรือคืนได้ ก็จะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนให้ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมงหรือรับคืนสินค้า


5. การคืนเงินกรณีคืนสินค้า และ ส่งเปลี่ยนสินค้า 
 

  • การเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนจะถูกส่งหาลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการตรวจสอบความเรียบร้อย กรณีที่ราคาสินค้าที่เปลี่ยนใหม่ไม่เท่ากับราคาสินค้าเดิม หรือ สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนไม่มี 

- กรณีที่สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ราคาเท่ากันหรือสูงกว่าเดิม (ลูกค้าโอนเงินมาเพิ่ม)
- กรณีสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ราคาต่ำลง

* ทาง Shoes Republic จะคืนเป็นเครดิตเท่ากับจำนวนส่วนต่างเพื่อการซื้อสินค้าภายในร้านในครั้งต่อไป 

- กรณีที่ไม่มีสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถเลือก

* รับคืนเป็นเครดิตเท่ากับจำนวนสินค้าเพื่อการซื้อสินค้าภายในร้านในครั้งต่อไป 

* เลือกรับคืนเป็นเงินสดผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเงิน (ตามที่ลูกค้าขำระเงินเข้ามา) เช่น ถ้าหากลูกค้าชำระผ่านทางบัตรเครดิต ทางร้านก็จะคืนเงินเข้าบัตรเครดิตที่ลูกค้าจ่ายมาทุกวันที่ 30 ของเดือน, ถ้าลูกค้าชำระเงินโดยการโอน ทางร้านก็จะโอนเงินเข้าบัญชีที่ลูกค้าต้องการทุกวันที่ 30 ของเดือน


(ตัวอย่างการใช้เครดิตที่ได้รับคืน)​
 

returncredit.jpg

 

  • คืนสินค้า 

ในกรณีการคืนสินค้าที่ทางร้านพิจารณาแล้วว่าตรงตามหลักเกณฑ์การคืนสินค้า


ลูกค้าสามารถเลือก

* รับคืนเป็นเครดิตเท่ากับจำนวนสินค้าเพื่อการซื้อสินค้าภายในร้านในครั้งต่อไป  

* รับคืนเป็นเงินสดผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเงิน(ตามที่ลูกค้าขำระเงินเข้ามา) เช่น ถ้าหากลูกค้าชำระผ่านทางบัตรเครดิต ทางร้านก็จะคืนเงินเข้าบัตรเครดิตที่ลูกค้าจ่ายมาทุกวันที่ 30 ของเดือน, ถ้าลูกค้าชำระเงินโดยการโอน ทางร้านก็จะโอนเงินเข้าบัญชีที่ลูกค้าต้องการทุกวันที่ 30 ของเดือน

 

 

stt13.png

 

- กรณีเปลี่ยนหรือคืนสินค้าสินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้า (ดูรายละเอียดสภาพสินค้าที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้หรือไม่ได้ที่นี่) 

- สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนหรือคืนกรุณาหีบห่อให้อยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กรุณาอย่าเขียนหรือติดจ่าหน้าลงโดยตรงบนกล่องรองเท้ากรุณาเขียนหรืิิอติดที่กล่องไปรษณีย์

- การเปลี่ยนสินค้าหรือรับคืนสินค้าจะเริ่มดำเนินการเมื่อทาง Shoes-Republic ได้รับสินค้าและทำการตรวจสอบสินค้าแล้วว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์

 

stt9.png

 

ปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ลูกค้า

Shoes-Republic

เปลี่ยนสินค้า 

รับผิดชอบค่าจัดส่งคืนเอง 


- ฟรี ค่าจัดส่งลงทะเบียนสินค้าที่เปลี่ยนให้
- ฟรี ค่าส่ง Messenger Delivery ในพื้นที่ที่กำหนด*
- 50 บาท กรณีต้องการให้จัดส่งทาง EMS

คืนสินค้า กรณีลูกค้าต้องการคืนสินค้าเอง 

รับผิดชอบค่าจัดส่งคืนเอง 

-

คืนสินค้า กรณีที่สินค้าที่จัดส่งผิดพลาด (ผิดสี, ผิดขนาด) โดย Shoes-Republic

รับผิดชอบค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยคืนเงินค่าส่งลงทะเบียนเป็นเครดิตสำหรับการซื้อสินค้าที่ Shoes-Republic ในครั้งต่อไป 

 

* เฉพาะในเขตที่ให้บริการ และ เฉพาะกรณีต้องการเปลี่ยนสินค้าที่เป็นรองเท้าเท่านั้น

  

 

stt14.png

 ทาง Shoes-Republic ไม่รับซ่อมแซมสินค้า

  


** สินค้า Shoes Care และสินค้าลดราคา สินค้าโปรโมชั่นพิเศษ ไม่รวมอยู่ในสินค้าที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ ** 

 

 
 
 
×
×