ขั้นตอนการส่งเปลี่ยนหรือคืนสินค้า และ ข้อควรระวัง

stt12.png

 

ในการส่งสินค้ามาเปลี่ยนหรือต้องการคืนสินค้ากรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. Log in เข้าสู่ ระบบภายในเมนู My Account เลือก Returns Request (รวมทั้งกรณีขอเปลี่ยนสินค้า)​ 


2. เลือก Drop Down เมนู เลือกสาเหตุที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, เลือกความต้องการให้เปลี่ยนหรือคืน กรณีเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหลายชิ้นกรุณากรอกเหตุผลสำหรับแต่ละชิ้นแยกกัน และรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจะเปลี่ยนใหม่ แล้วส่งแบบฟอร์มเพื่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

returnrequest.jpg
3. ส่งสินค้ามาเปลี่ยนหรือคืนโดย

- ใส่สินค้าในกล่องสินค้าเดิมเมื่อได้รับสินค้า 

- แนบใบส่งสินค้าที่ได้รับแนบมาได้กล่องตอนได้รับสินค้า พร้อมกับกรอกรายละเอียดการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่อยู่ด้านหลัง  กรณีคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเพียงบางส่วนและต้องการเก็บใบส่งสินค้าไว้กรุณาถ่ายเอกสารเก็บไว้พร้อมส่งใบส่งสินค้าต้นฉบับคืนมาในกล่อง

- หีบห่อให้เรียบร้อย แล้วส่งกลับคืนมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS เท่านั้นตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

บริษัท โอแอลรีพับลิค จำกัด
61/23 ซอยสุขุมวิท 26 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพ 10110 

แล้วส่งอีเมล์แจ้งมาที่ olrepublic at gmail.com พร้อมกับเลชที่ Order No. 
 

>> ดูรายละเอียดค่าจัดส่งสินค้าในกรณีเปลี่ยนหรือคืนสินค้า <<

 

4. เมื่อทาง Shoes-Republic ได้รับสินค้าและตรวจสอบเรียบร้อยว่าเป็นสินค้าที่เข้าเกณฑ์สินค้าที่จะเปลี่ยนหรือคืนได้ ก็จะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนให้ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมงหรือรับคืนสินค้า


5. การคืนเงินกรณีคืนสินค้า และ ส่งเปลี่ยนสินค้า 
 

  • การเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนจะถูกส่งหาลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการตรวจสอบความเรียบร้อย กรณีที่ราคาสินค้าที่เปลี่ยนใหม่ไม่เท่ากับราคาสินค้าเดิม หรือ สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนไม่มี 

- กรณีที่สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ราคาเท่ากันหรือสูงกว่าเดิม (ลูกค้าโอนเงินมาเพิ่ม)
- กรณีสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ราคาต่ำลง

* ทาง Shoes Republic จะคืนเป็นเครดิตเท่ากับจำนวนส่วนต่างเพื่อการซื้อสินค้าภายในร้านในครั้งต่อไป 

- กรณีที่ไม่มีสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถเลือก

* รับคืนเป็นเครดิตเท่ากับจำนวนสินค้าเพื่อการซื้อสินค้าภายในร้านในครั้งต่อไป 

* เลือกรับคืนเป็นเงินสดผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเงิน (ตามที่ลูกค้าขำระเงินเข้ามา) เช่น ถ้าหากลูกค้าชำระผ่านทางบัตรเครดิต ทางร้านก็จะคืนเงินเข้าบัตรเครดิตที่ลูกค้าจ่ายมาทุกวันที่ 30 ของเดือน, ถ้าลูกค้าชำระเงินโดยการโอน ทางร้านก็จะโอนเงินเข้าบัญชีที่ลูกค้าต้องการทุกวันที่ 30 ของเดือน


(ตัวอย่างการใช้เครดิตที่ได้รับคืน)​
 

returncredit.jpg

 

  • คืนสินค้า 

ในกรณีการคืนสินค้าที่ทางร้านพิจารณาแล้วว่าตรงตามหลักเกณฑ์การคืนสินค้า


ลูกค้าสามารถเลือก

* รับคืนเป็นเครดิตเท่ากับจำนวนสินค้าเพื่อการซื้อสินค้าภายในร้านในครั้งต่อไป  

* รับคืนเป็นเงินสดผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเงิน(ตามที่ลูกค้าขำระเงินเข้ามา) เช่น ถ้าหากลูกค้าชำระผ่านทางบัตรเครดิต ทางร้านก็จะคืนเงินเข้าบัตรเครดิตที่ลูกค้าจ่ายมาทุกวันที่ 30 ของเดือน, ถ้าลูกค้าชำระเงินโดยการโอน ทางร้านก็จะโอนเงินเข้าบัญชีที่ลูกค้าต้องการทุกวันที่ 30 ของเดือน

 

 

stt13.png


- กรณีเปลี่ยนหรือคืนสินค้าสินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้า (ดูรายละเอียดสภาพสินค้าที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้หรือไม่ได้ที่นี่) 

- สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนหรือคืนกรุณาหีบห่อให้อยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กรุณาอย่าเขียนหรือติดจ่าหน้าลงโดยตรงบนกล่องรองเท้ากรุณาเขียนหรืิิอติดที่กล่องไปรษณีย์

- การเปลี่ยนสินค้าหรือรับคืนสินค้าจะเริ่มดำเนินการเมื่อทาง Shoes-Republic ได้รับสินค้าและทำการตรวจสอบสินค้าแล้วว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์

 

×
×