สาเหตุการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

tt12.png


img4.png
เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจในการซื้อสินค้ากับ Shoes-Republic เรามีบริการ “เปลี่ยน”​และ “คืน” รองเท้าที่ซื้อไปแล้วให้กับลูกค้าที่่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับ Shoes-Republic  ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนซื้อสินค้าและขอให้สนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้ากับ Shoes-Republic! 

 


 

เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสินค้าที่ซื้อจาก Shoes-Republic.com สามารถคืนได้ภายใน 30 วันและสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า (นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าจนถึงวันที่สินค้ากลับมาถึง Shoes-Republic ) โดยจะต้องเป็นสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในขณะที่ได้ Log in เข้าสู่ระบบเท่านั้น 

 

โดยกรณีที่การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่เกิดจากความต้องการเปลี่ยนแปลงของทางลูกค้าเอง เช่น ขนาดไม่พอดี เปลี่ยนใจ และ อื่นๆ ไม่ได้เกิดจากสาเหตุความผิดพลาดของทางร้าน  ทางร้านจะบริการค่าส่งสินค้าที่เปลี่ยนจากทางร้านไปให้ลูกค้าฟรี และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าจากทางลูกค้ามาถึงทางร้าน

 

** ข้อควรระวัง ** เมื่อได้รับรองเท้าแล้วก่อนอื่นกรุณาทดลองสวมใส่ภายในห้องที่พื้นสะอาดเสมอ รองเท้าที่ผ่านการใช้งานภายนอกห้องแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้อีก

 
 

stt10.png


1. รองเท้าที่ได้รับถูกใจ! แต่ขนาดไม่พอดี….. (เปลี่ยนขนาด)

ลูกค้าส่งสินค้าคืนให้ Shoes-Republic โดยลูกค้ารับผิดชอบค่าส่งสินค้ามาถึง Shoes-Republic และ Shoes-Republic ทำการเปลี่ยนขนาดสินค้าและส่งให้ลูกค้าโดย Shoes-Republic เป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้าถึงลูกค้า


2. สินค้าที่ส่งไปไม่ตรงตาม “ขนาด” “สี” หรือ “รุ่น” ที่สั่งไว้ 

ในกรณีที่สินค้าที่ส่งถึงมีความผิดพลาดที่เกิดจาก Shoes-Republic ได้แก่สินค้าผิดรุ่นขนาดสีหรือมีตำหนิที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามาจากความผิดพลาดจากโรงงานผลิต

ทาง Shoes-Republic ค่าจัดส่งสินค้าจากลูกค้าถึง Shoes-Republic และจาก Shoes-Republic ถึงลูกค้าทาง Shoes-Republic จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยหลังจากส่งสินค้าให้ลูกค้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วทาง Shoes-Republic จะคืนค่าจัดส่งส่วนที่ลูกค้าออกไปคืนให้เป็นเครดิตเท่ากับจำนวนเงินค่าขนส่งลงทะเบียน เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าในร้านในโอกาสต่อไป

 

×
×