ตรวจสอบประวัติและสถานะการสั่งซื้่อ

 tt20.png


 

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าที่สั่งซื้อไป รวมถึงสินค้าที่เคยสั่งซื้อไปแล้วได้ด้วยการ Log In เข้าไประบบ แล้วเลือก My Account ที่มุมบนขวาของหน้าจอ

 

stt29.png

 

  • ที่เมนู My Account เลือก View Order Status

myaccount1.jpg

  • ระบบจะขึ้นรายละเอียดและสถานะของสินค้าล่าสุดที่มีการสั่งซื้อ เช่น Awaiting Payment (รอการชำระเงิน), Shipped (จัดส่งเรียบร้อยแล้ว)​


trackorderstatus1.jpg


  • ท่านสามารถดูรายละเอียดสินค้าโดยคลิ๊กที่ View order details รวมถึงสั่งสินค้าชิ้นเดิมเพิ่มเติมได้โดยคลิ๊กเลือกที่หน้าขื่อสินค้าและคลิ๊ก Reorder Selected

 

trackorderstatus2.jpg

 

 

stt30.png

 

  •  ที่เมนู My Account เลือก Completed Order เพื่อดูประวัติรายการสินค้าที่เคยสั่งซื้อ

completeorder1.jpg

  • คลิ๊กที่ View order Details เพื่อดูรายละเอียดสินค้า และสามารถสั่งสินค้าชิ้นเดิมเพิ่มเติมได้โดยคลิ๊กเลือกที่หน้าขื่อสินค้าและคลิ๊ก Reorder Selected

 

completeorder2.jpg×
×