กำหนดสถานที่จัดส่งสินค้า

 tt17.png


เพื่อความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า สมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ สามารถกำหนดสถานที่จัดส่งสินค้าได้หลาย ๆ สถานที่ใน Address Book ทั้งในส่วนของข้อมูลที่อยู่การออกใบเสร็จ (ฺBilling Address) และที่อยู่การจัดส่งสินค้า (Shipping Address) 


1. Log in เข้าสู่ระบบ

2. ในส่วนของ My Account เลือกหัวข้อ Your Address Book
addressbook1.jpg


3. คลิ๊ก add a new address เพื่อเพิ่มที่อยู่ใหม่ที่ต้องการลงไป

addressbook2.jpg

4. เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะแสดงที่อยู่ทั้งหมดเพื่อให้เลือกว่าจะใช้ที่อยู่ใดในการออกใบเสร็จ (ฺBilling Address) และที่อยู่ใดในการจัดส่งสินค้า (Shipping Address)

address3.jpg

×
×