เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งสินค้า

 tt23.png


1. Log in เข้าสู่ระบบ

2. ในส่วนของ My Account เลือกหัวข้อ Your Address Book 

 

addressbook1.jpg
 

 

  • หากต้องการเพิ่มที่อยู่ใหม่ให้ add a new address เพื่อเพิ่มที่อยู่ใหม่ที่ต้องการลงไป


    addressbook2.jpg

 

  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือลบที่อยู่ให้ click Edit หรือ Delete


    addressbook5.jpg 

×
×